Livscoaching


Vad är livscoaching?

Coach är engelska och betyder på svenska ”galavagn eller turistbuss”.

Ordet började användas under 1500-talet och beskrev något som ”fraktade människor från där de var till dit de ville komma”. Coach är med andra ord en metafor för något/någon som fraktar människor till en önskad plats. Ordet började senare användas inom idrotten, där coachen hade till uppgift att ”frakta” idrottsutövaren från en lägre till en     högre prestation.


Livscoachingmodellen bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.


Livscoaching handlar om att utveckla och lära känna sig själv. Det kan t ex vara att identifiera styrkor och utvecklingsområden hos dig.

Livscoaching är en tydlig avgränsad, lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar både kraftfulla frågor med tydligt syfte i kombination med väl avvägd feedback. Livscoaching ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande.


Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt.

Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att jag tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom. Livscoaching är baserat på den kognitiva metodiken (KBT), detta på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter.


Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva - att bidra till att människor presterar och mår bättre. Att hjälpa människor hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat samt att få ut mer av sin inneboende potential. Detta får dig som privatperson samt grupper och organisationer att fungera mer effektivt. Genom att göra det kan du använda detta på rätt sätt i ditt ledarskap, som privatperson och därmed frigöra resurser för ökad handlingskraft.


Livscoaching bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar dig till en inre trygghet och god självkänsla och stärker din förmåga att ta ett eget ansvar för ditt liv, utifrån detta kan sedan du se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på ditt liv.

Mitt jobb som livscoach är att hjälpa dig på vägen dit. Tillsammans sätter vi upp de mål du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot målen. Genom livscoaching lär du dig ta vara på din begåvning och nyttja din fulla potential.

Målet med coachingen är helt enkelt att du ska må bättre. Ge dig möjligheten att se sammanhang och ge nya perspektiv samt att det stimulerar ett positivt tänkande.  Du ska känna dig säker och trygg i vilken väg du ska gå härnäst. Då utvecklas du i en för dig positiv riktning och får mer kraft och energi. Därmed upplever du mindre stress.


Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång.

Du kan så mycket mer än vad du tror. Bara du är villig att våga!

Livscoaching


Livs coaching för privatpersoner samt företag.

VISION + AGERA = RESULTAT

Coachingens grund är att skapa medvetenhet.

Medvetenhet om vad du är bra på, vad du älskar, vad du drömmer om, vad du känner lust till, medvetenhet om vad som ger dig energi och vad du låter ta energi av dig. Vad som hindrar dig att nå dina mål(så att du blir medveten om dem och så du kan nå dem), dina
värderingar,ditt beteende/agerande etc.

Medvetenheten är första steget. Nästa steg är att agera. Det är först när du gör något som det kan bli en verklig förändring. Tillsammans hittar vi aktiviteter/lösningar som leder dig framåt mot dina uppsatta mål.


Jag blir DIN personliga Livscoach under din resa mot dina mål.


Investera i Dig själv, för det här året är Ditt år!


Jag har personliga möten samt erbjuder även mina tjänster i form av telefon coaching eller via Skype.

Det fungerar precis lika bra med coaching på distans. Så tveka inte att kontakta mig även om Du inte kan ta Dig till Stockholm.

Jag har även e-utbildningar: Bli din egen coach, tankens kraft(The Secret).


Jag ser verkligen fram emot att få vara just DIN personliga coach och få följa dig

i din utveckling.

Se fram emot att kanske möta dig personligen eller prata med dig per telefon

eller bara ha förmånen att ha just dig som följer min blogg och hemsida.

Hoppas på snart återseende.


Önskar Er all Lycka,Kärlek och Framgång i livet.


Som tack för att just DU följer min hemsida och kanske min blogg

så ska du få några övningar som hjälpt mig många gånger.

Hoppas att de hjälper dig lika mycket som de hjälpt mig.


Du får gärna rekommendera min hemsida och blogg till dina

vänner, bekanta, dina nära och kära.

Etik och Moral

Det betyder i korthet att:

Jag som professionell livscoach behandlar människor med värdighet

som fria och jämlika människor och att jag tillämpar denna syn när jag coachar.  Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som livscoach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera. Jag erkänner andras arbete  och bidrag till min profession.


Vi upprättar en tydlig coachingöverenskommelse när vi bestämt oss för att sammarbeta. Jag respekterar din rätt till sekretess, tills du ger mig rätt till annat (eller lagen så kräver).

Jag använder inte ditt namn, vare sig som klient eller referens, utan ditt tillstånd.


Jag är medlem i ICF ( International Coach Federation) och arbetar enligt deras stadgar, riktlinjer och normer.

Böcker som jag varmt rekommenderar dig att läsa

Susanne Svenskman

Tel:073-9132421

righthereandrightnow2@gmail.com


www.righthereandrightnow.com

Varför ta hjälp av en livscoach?

 • Ifall du vill ha ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga.
 • Ifall du vill hitta mer inspiration och glädje i livet.
 • Ifall du känner att något saknas och du vill få ut mer av livet.
 • Ifall du vill hitta en inre trygghet och större självkänsla.
 • Ifall du vill få insikt om hur du kan förändra din livssituation.
 • Ifall du vill känna stolthet över att vara just den du är.
 • Ifall du vill bli av med rädslor och fobier.
 • Ifall du vill bryta negativa vanemönster.
 • Ifall du känner dig låst i ditt liv.
 • Ifall du vill öka din självkännedom och medvetenhet.
 • Ifall du vill hitta mer balans och harmoni i livet.
 • Ifall du vill ha stöd och struktur i att genomföra förändringar.
 • Ifall du vill känna mer tillit och kärlek till dig själv.

Vad kan du få ut av coachingen?

 •  Ökad Självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga.
 • Koncentrera dig på det som är viktigt, vad är viktigaste just nu?
 • Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi.
 • Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter.
 • Identifiera utvecklings möjligheterna i din yrkesroll, övriga roller.
 • Ta reda på vad som hindrar dig att göra vissa saker.
 • Lära dig hantera och minimera stress.
 • Få mod och kraft att våga.
 • Se nya infallsvinklar, testa nya saker.

Vem passar coaching för?

* Den som tagit sig an en större utmaning i livet och inte riktigt vet hur den ska hanteras på bästa sätt.


* Den som starkt vill något , fast inte riktigt vet hur det ska gå till eller inte kommer igång.


* Den som är i en vändpunkt i livet och känner sig rådvill.


* Den som vill göra ”för många”saker, inte hinner med och som behöver lära sig att välja, prioritera och kanske välja bort.


* Den som känner att ”nu behöver det hända något”


* Den som vill bryta upp från något och behöver hjälp, stöd och guidning.

Copyright © All Rights Reserved Susanne Svenskman